Nabízíme vám projektové a architektonické služby a poradenství v oblasti pozemních a inženýrských staveb v rozsahu od úvodní konzultace, přes studii, projektovou dokumentaci všech stupňů až po kolaudaci. 

Zpracujeme pro vás všechny stupně projektové dokumentace zejména:
  • architektonické studie
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
  • dokumentace pro provedení stavby
  • autorský dozor
  • kolaudace

Při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace spolupracujeme se specialisty všech potřebných profesí.

Zpracujeme projektovou dokumentaci pro dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM
Administrace
© copyright 2011 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved