Obsah projektových fází

Příprava zakázky

V rámci přípravných prací je nutná prohlídka staveniště, specifikace potřebných podkladů, průzkumů, projektových prací a předběžný odhad ceny stavby.Studie stavby

Zahrnuje vzhled, barevné řešení a umístění stavby. Obsahuje půdorysy, pohledy, řez a situaci stavby. V rámci studie se provádí i polohové a výškové zaměření parcely v místě budoucí stavby.Dokumentace pro územní souhlas, územní řízení, ohlášení stavby a stavební povolení

Obsahuje textovou a výkresovou část dokumentace provedené dle stavební zákona a souvisejících vyhlášek včetně souvisejících projektových dokumentací nutných k získání stavebního povoleníDokumentace pro zhotovení stavby

Obsahuje textovou a výkresovou část dokumentace s výpisy materiálů jednotlivých profesí,  stavební detaily, podrobný statický výpočet, technika prostředí staveb – TZB, elektroinstalace, vytápění a další,  inženýrské objekty – zpevněné plochy, oplocení, parkoviště,  rozpočet stavby a pořízení vytyčovací dokumentace stavby.Odborný a autorský dozor

Výkon odborné kontrolní činnosti dle schválené projektové dokumentace prováděné ve fázích výstavby

Administrace
© copyright 2011 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved